درباره ما


موسسه آمـوزشی علوم و فنون کیش وابسته به سازمان منطقه آزاد کیش در سال 1367 با هدف آموزش ملوانان و دریانوردان به نام " علوم و فنون دریایی صیادی کیش"آغاز به کار کرد. در ادامه با توجه به نیاز کشور، آموزش زبانهای خـارجی را در بـرنامـه خـود قـرار داد و در حـال حـاضر با بیـش از 120 شعبه در سراسر ایران، بزرگترین مرکز آموزش زبان‌های خارجی در کشور محسوب می شود

هدف ما

تبدیل این مجموعه به برند ممتاز در زمینه آموزش زبان و حوزه های مرتبط در سطح مناطق اطراف

ماموریت ما

ایجاد فضای آموزشی مناسب و استاندارد با به کارگیری اساتید و پرسنل متعهد، با دانش و خلاق و همچنین بهره گیری از راهکارهای نوین در حوزه آموزش